Wiener Staatsoper – 12. 3. 1945

Wiener Staatsoper – 12. 3. 1945
Wiener Staatsoper – 12. 3. 1945 · 2011 · 91 × 84 · acryl na sololytu, plastika